Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Diepzee

betekenis & definitie

Gedeelte van de oceanen waar het water dieper is dan op het continentaal plat, dat tot ongeveer 200 m diepte loopt. Tot ongeveer 125 m diepte kan fotosynthese (chemische reacties onder invloed van licht) plaatsvinden, daaronder niet meer.

Dit heeft grote invloed op de lichaamsbouw en leefwijze van dieren in de diepzee. In de diepzee vindt een heel langzame afzetting plaats van klei, die van de omringende continenten afkomstig is. Verder bezinken er allerlei skeletjes van in het water levende organismen. In de diepzee kunnen worden onderscheiden: de bathyale zone op 200-4000 m diepte, de abyssale zone op 4000-7000 m diepte en de hadale zone op meer dan 7000 m diepte.