Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Delta

betekenis & definitie

Riviermonding waarbij het water zich aan het eind van de rivierloop over een aantal splitsende rivierarmen verdeelt. Dit kan gepaard gaan met een afnemende stroomsnelheid, waardoor de afzetting van materiaal aan de rand van het uiteenwaaierende gebied groter is dan de erosie door het rivierwater.

Dit leidt tot ophoging aan de rand, gevolgd door delta-uitbouw. De vorm van deze riviermonding lijkt op de Griekse hoofdletter delta.

Zie ook: deltakust
Zie ook: estuarium
Zie ook: fluviatiele erosie
Zie ook: trechtermonding