Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Convergentie

betekenis & definitie

(lett.: samenkomst in één punt) Een luchtstroom waarin de luchtdeeltjes naar elkaar toestromen.

Het meest komt de cyclonale luchtbeweging rondom een lagedrukgebied voor. Maar ook door plaatselijke vergroting van de luchtdrukgradiënt kan een luchtstroom convergeren. Verder kan de orografie een rol spelen, waarbij de lucht als het ware wordt gedwongen tussen twee bergruggen door te stromen. Convergentie in de bovenlucht geeft aanleiding tot de vorming van een hogedrukgebied aan het aardoppervlak. De naar elkaar toestromende luchtdeeltjes veroorzaken een `overschot' in de bovenlucht. Dat overschot stroomt onder meer naar beneden weg. Grootschalige dalende luchtbewegingen hangen samen met stijgingen van de luchtdruk aan het aardoppervlak en dus de vorming van een hogedrukgebied. Convergentie is het tegenovergestelde van divergentie.

Zie ook: cyclonale luchtbeweging
Zie ook: venturi-effect
Zie ook: wrijvingsconvergentie