Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Circulatieclassificatie

betekenis & definitie

Het weerbeeld op een bepaalde plaats op een bepaald moment wordt bepaald door de posities, die de grote druksystemen op dat moment innemen. Er zijn diverse classificaties in omloop.

Een zeer bekende is een Duitse indeling: de zgn. Groszwetterlagen (GWL). Op grond van de ligging van de sturende hogedrukgebieden en lagedrukgebieden worden daarin 28 circulatietypen onderscheiden. Deze circulatietypen worden weer verder onderverdeeld in een drietal hoofdcirculatietypen: de zonale circulaties, de meridionale circulaties en de half-meridionale circulaties (of: half-zonale circulaties).