Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Beaufort, schaal van

betekenis & definitie

Schaalverdeling, oorspronkelijk ontworpen door Beaufort en later door anderen aangepast, waarmee de gemiddelde windsnelheid kan worden aangegeven. De gemiddelde windsnelheid betreft een zgn.

tienminutengemiddelde, gemeten op een hoogte van 10 meter boven open terrein. Windvlagen of windstoten blijven met nadruk buiten beschouwing. De schaal bestaat uit de windkrachten, oplopend van 0 tot en met 12, de benaming van die windkrachten, windsnelheidsequivalenten en beschrijvingen van de uitwerking op zee en boven land.
(zie tabel)
Zie ook: anemometer
Zie ook: biologische windschaal
Zie ook: molenwindschaal volgens Noppen
Zie ook: Petersen
Zie ook: wildse vaan
Zie ook: windkracht
Zie ook: windsnelheid
Zie ook: Beaufort, Sir Francis