Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Barometercorrecties

betekenis & definitie

Om de barometeraflezingen op de verschillende plaatsen, met ook verschillende omstandigheden, te kunnen vergelijken dienen, volgens internationale afspraak, op de aflezing van een kwikbarometer diverse correcties te worden toegepast in een vaste volgorde. In de eerste plaats de zgn.

indexcorrectie, waarmee onvolkomenheden van het instrument zelf worden gecompenseerd. Verder een temperatuurcorrectie. De lengte van een kolom kwik hangt immers mede af van de temperatuur van dat kwik. Vervolgens wordt gecorrigeerd naar de geografische breedte waarop het instrument zich bevindt. Tenslotte wordt een hoogtecorrectie toegepast. De stand van de barometer wordt herleid tot de waarde die zou worden afgelezen indien het instrument zich op gemiddeld zeeniveau zou bevinden. In Nederland wordt het NAP (Normaal Amsterdams Peil) aangehouden.

Zie ook: luchtdruk
Zie ook: QNH