Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Anorganische vervuiling

betekenis & definitie

Vervuiling van water, lucht en bodem door anorganische stoffen, d.w.

z. stoffen die van niet-levende organismen afkomstig zijn. Voorbeelden zijn de vervuiling met zware metalen, nitraten, fosfaten, sulfaten, enz. Gasvormige anorganische verontreinigingen kunnen ontstaan door o.a. ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx). In de lucht komen ook vaste en vloeibare anorganische verontreinigingen voor, o.a. door vliegas, zwavelzuur in waterdruppels en loodzouten in uitlaatgassen.
Het grote probleem bij anorganische verontreiniging is dat de stoffen niet direct of zeer moeilijk door de natuur zelf kunnen worden afgebroken. De grootste vervuilers op dit gebied zijn de industrie en mijnbouw, die verantwoordelijk zijn voor de lozing van o.a. grote hoeveelheden koper, kwik, zink, chroom, lood, cadmium, cyaniden, zuren en keukenzout, direct gevolgd door de moderne landbouw en veeteelt, die mestoverschotten, kunstmest en kwik lozen, en de huishoudens.

Zie ook: luchtvervuiling
Zie ook: milieu
Zie ook: milieuvervuiling
Zie ook: organische vervuiling
Zie ook: zure regen