Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Adiabatisch proces

betekenis & definitie

In de meteorologie een proces waarbij aan een bepaalde hoeveelheid lucht van buitenaf geen warmte wordt toegevoerd of onttrokken; er vindt geen uitwisseling van warmte met de omgeving plaats.

Een adiabatisch proces wordt door lucht ondergaan, wanneer deze verticale bewegingen doormaakt.
In opstijgende lucht zal de luchtdruk afnemen en volumevermeerdering optreden (adiabatische expansie). Door deze vergroting van het volume wordt arbeid verricht. Aangezien er geen warmteuitwisseling met de omgeving is, wordt deze arbeid opgebracht door de luchthoeveelheid zelf. De temperatuur van deze lucht zal daardoor dalen (adiabatische afkoeling).
Daartegenover zal bij dalende beweging van een hoeveelheid lucht de luchtdruk toenemen, het volume afnemen (adiabatische compressie) en daardoor de temperatuur stijgen (adiabatische verwarming). Bij adiabatische processen wordt onderscheid gemaakt tussen een droog-adiabatisch proces en een verzadigd-adiabatisch proces.

Zie ook: hogedrukgebied
Zie ook: lagedrukgebied