Peter Knoope

CT (Counter-Terrorism) Expert

Gepubliceerd op 28-07-2016

2016-07-28

Sancties tegen terroristische organisaties en personen

betekenis & definitie

Tegen terroristische organisaties en daaraan gelieerde personen zijn VN-sancties van toepassing, opgenomen in de VN-sanctielijst. Toezicht op handhaving van het sanctie regiem is in handen van een VN monitoring team in New York.

De sancties houden in dat alle tegoeden van mensen en organisaties op de lijst worden bevroren, dat mensen en leden van de organisaties niet mogen reizen en dat er geen wapens geleverd mogen worden aan, of anderszins in handen mogen komen van, organisaties en mensen op de lijst.

Toegenomen grenscontroles, intensief toezicht op banken en op alle handelsstromen die ertoe kunnen leiden dat wapens of explosieven in de handen vallen van terroristische organisaties zijn het gevolg van de lijst. De lijst kreeg bekendheid onder de naam `Taliban and Al Qeada Sanctionsregime`.
Al enkele jaren voor de aanslagen van 9/11 is deze lijst opgestart en in de loop der jaren aangepast en aangevuld. In 2015 is ook ISIS in de lijst opgenomen, daarmee is ook de naam gewijzigd.

Er bestaat tevens een Europese variant van de VN-sanctielijst. Deze concentreert zich op alle vormen van financiële transacties en verplicht EU lidstaten om alle financiële handelingen van in de EU geregistreerde terroristische organisaties en personen onmogelijk te maken.

Door de lijsten bestaat er een overzicht van organisaties en individuen die internationaal als terroristisch worden bestempeld. Toevoegingen aan de lijst worden toegestaan op basis van vertrouwelijke informatie, procedures om opname op de lijst juridisch te toetsen bestonden nauwelijks. Daar is enige verandering in gekomen doordat Yassin Abdullah Kadi de sancties tegen hem aanvocht bij het Europese Hof in Straatsburg. Dat heeft geleid tot de aanstelling van een `ombudspersoon` bij het VN monitoring team. Uiteindelijk heeft Kadi gelijk gekregen en is van de lijst verwijderd.