Peter Knoope

CT (Counter-Terrorism) Expert

Gepubliceerd op 20-07-2016

2016-07-20

Lone wolf

betekenis & definitie

Met de term 'lone wolf' wordt gedoeld op de dader van een aanslag die alleen handelt. Dit in tegenstelling tot daders die onderdeel uitmaken, of instructies krijgen, van een groep, een cel of een (terroristische) organisatie.

Er zijn veel voorbeelden van lone wolves, met een grote diversiteit aan motieven en achtergronden. Zo was er Baruch Goldstein die in Hebron, Israël, 29 Moslims vermoordde via de Amerikaanse Nidal Malik Hasan, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op 13 mensen in Fort Hood. Denk verder aan Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn en Mijailo Mijailovic, die de Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh vermoordde. Ook Karst Tates en Anders Breivik worden tot de lone wolves gerekend.

Het feit dat lone wolves niet tot een groep behoren wil niet zeggen dat zij zichzelf niet zien als onderdeel van een groter geheel. Veel lone wolves zeggen geïnspireerd te zijn door ideologen of ideologieën en beweren te handelen vanuit een bepaald, met anderen gedeeld, gedachtegoed. Een groot aantal lone wolves laat, bijvoorbeeld via internet, berichten na over de motieven.

Bepaalde organisaties zetten individuen aan om hun terroristische daden alleen te plegen omdat dat tactische voordelen heeft. Het ontbreken van instructies en communicatie met een groep maakt vroegtijdige detectie uiterst lastig. Maar ook een lone wolf moet voorbereidende handelingen plegen. Het gebrek aan contacten met groepsgenoten en de bijbehorende kennis van zaken maakt de lone wolf in die fase kwetsbaar voor ontdekking. Het is met name de sociale omgeving van de mogelijke daders die een rol speelt bij vroegtijdige signalering van gedragsverandering en van voorbereidende handelingen.