Peter de Vries

Specialist en auteur school en ouders

Gepubliceerd op 07-01-2016

2016-01-07

Ouderbetrokkenheid 3.0

betekenis & definitie

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Bij Ouderbetrokkenheid 1.0 is het zo dat de school vooral informatie zendt naar de ouders. Ouderbetrokkenheid 2.0 houdt in dat ouders veel informatie terug zenden. Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 werken school en de ouders voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.

Ouderbetrokkenheid is niet hetzelfde als ouderparticipatie; daarvan is sprake wanneer ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school.