Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

WAO

betekenis & definitie

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) is een wet die bedoeld is voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn. De WAO voorziet arbeidsongeschikten op deze manier van een zeker inkomen.

In 2005 werd de WAO opgevolgd door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Vanaf dat moment bestaat de WAO alleen nog voor mensen die daarvoor al een WAO-uitkering hadden.

De inhoud van de WAO is in de periode van 1990 tot 2004 meerdere keren aangepast. De keuringsregels werden in de loop der jaren steeds strenger. Op 1 juli 2004 vond er een éénmalige keuring plaats voor alle WAO’ers die op dat moment jonger dan 50 jaar waren. Veel WAO’ers verloren door deze keuring hun gedeeltelijke of zelfs gehele uitkering.

Van de goedgekeurde oud-WAO’ers wist slechts een klein deel direct een baan te vinden. Dit is in de jaren hierna wel gegroeid maar het bleef om tijdelijke banen gaan zoals uitzend- en gesubsidieerd werk.

Voor zelfstandige ondernemers was de WAO niet geldig. Hiervoor gold de inmiddels weer afgeschafte Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Voor deze groep gold dezelfde herkeuringsprocedure als bij de WAO’ers. Ook hier verloor een groot deel zijn of haar uitkering. Wie al arbeidsongeschikt was voor zijn of haar 18e levensjaar kan beroep doen op de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).