Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vervroeging

betekenis & definitie

Bij vervroeging van het pensioen laat iemand het pensioen niet ingaan zoals in het pensioenreglement beschreven staat, maar op een eerder tijdstip. Het gevolg van vervroeging van pensioen is dat de pensioenopbouw stopt en er daardoor minder pensioen ontvangen kan worden.

De hoogte van het ouderdomspensioen bij vervroeging moet door het betreffende pensioenfonds berekend worden. In principe geldt dat hoe verder de pensioendatum vervroegd wordt, hoe lager het pensioen wordt dat in de toekomst ontvangen zal worden. Er zijn drie factoren die ervoor zorgen dat het ouderdomspensioen lager wordt.

-Op het moment dat iemand stopt met werken wordt er geen pensioen meer opgebouwd. Als iemand eerder stopt met werken wordt er dus minder pensioen opgebouwd dan wanneer iemand langer blijft werken.
-Op het opgebouwde pensioen kan minder rente verkregen worden aangezien het eerder beschikbaar wordt gesteld voor de deelnemer.
-Het pensioen moet over een langere periode uitgekeerd worden waardoor het maandelijkse bedrag een stuk lager komt te liggen.

Het is mogelijk om een opgebouwd partnerpensioen uit te ruilen in een hoger ouderdomspensioen. Op deze manier kan iemand die gebruik wil maken van vervroeging een deel van zijn misgelopen ouderdomspensioen compenseren.

In de wet is geen vroegst mogelijke pensioendatum opgenomen. Dat wil zeggen dat in principe iedereen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft, zijn of haar pensioen mag vervroegen. De meeste pensioenfondsen gaan hier niet mee akkoord en hanteren een minimale leeftijd van 55 jaar.