Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

betekenis & definitie

Het Uniform Pensioenoverzicht is een overzicht dat een pensioenuitvoerder sinds 2008 verplicht moet verstrekken aan de deelnemers die de uitvoerder beheert. Jaarlijks ontvangt iedere werknemer een UPO over zijn pensioen bij de huidige werkgever. Eerdere werkgevers dienen elke 5 jaar een UPO aan de ex-werknemer te geven.

Het doel van het verstrekken van de UPO is om deelnemers meer informatie en inzicht te geven over het opgebouwde, en nog op te bouwen pensioen. Het UPO moet bij elke pensioeninstelling dezelfde indeling hebben. Hierdoor zijn de bedragen eenvoudig met elkaar te vergelijken.

Ook de opgebouwde pensioenaanspraken, en de te bereiken aanspraken, worden in het pensioenoverzicht opgenomen. Er zijn pensioenuitvoerders die voor elk verschillend soort pensioen een apart pensioenoverzicht verstrekken. Er wordt dan een apart overzicht verstrekt voor elk pensioen zoals; ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen etc.

Pensioengerechtigde die een uitkering ontvangen dienen volgens de Pensioenwet ook jaarlijks een overzicht te krijgen. In tegenstelling tot het UPO van werkende, hoeft de indeling van het UPO van pensioengerechtigde niet altijd dezelfde indeling te hebben.