Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Uitvoeringsovereenkomst

betekenis & definitie

De uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of meerdere pensioenovereenkomst(en). Een werkgever die pensioen als arbeidsvoorwaarde heeft, is door de Pensioenwet verplicht om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten.

Volgens de Pensioenwet moeten de volgende onderwerpen worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst:

De wijze waarop de premie vastgesteld wordt.
-De informatie die werkgever aan de pensioenuitvoerder verstrekt.
-De wijze en de termijnen waarop de werkgever de premie moet voldoen.
-De procedures bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement.
-De voorwaarden en maatstaven waaronder toeslagverlening plaatsvindt.

Een uitvoeringsovereenkomst kan uitgevoerd worden door een:

-Verzekeraar
-Premie pensioeninstelling
-Algemeen Pensioenfonds
-Ondernemingspensioenfonds

De looptijd van een uitvoeringsovereenkomst is meestal vijf jaar. Het is belangrijk om ruim voor afloop te onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn voor het opgebouwde pensioen. Zo moet er gekeken worden of er nog kosten door de werkgever verschuldigd zijn en of het uitlooprisico in de overeenkomst verzekerd is, of dat dit gedekt wordt door de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een nieuwe overeenkomst. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van verlenging van de huidige overeenkomst.