Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Uitstel van pensioen

betekenis & definitie

Uitstel van pensioen is een mogelijkheid die pensioenfondsen bieden om het pensioen niet in te laten gaan op de datum zoals in het pensioenreglement omschreven staat, maar op een later tijdstip. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste is dat er gedurende de uitstelperiode gewerkt moet blijven worden.

In het reglement van pensioenregeling staat vermeld of uitstel van pensioen mogelijk is. Dit kan per pensioenregeling verschillen. Als er in de pensioenregeling vermeld staat dat uitstel mogelijk is kan dit steeds met één jaar. Uitstel is mogelijk tot maximaal vijf jaar na de AOW ingangsdatum. Wanneer de uitkering van het ouderdomspensioen hoger komt te liggen dan 100% van het pensioengevend loon, mag het pensioen niet langer meer worden uitgesteld.

Een uitstel van pensioen kan bij de meeste pensioenfondsen schriftelijk aangevraagd worden. Dit schriftelijke verzoek moet door zowel werkgever als werknemer ondertekend worden. In het verzoek staat vermeld dat er doorgewerkt wordt voor hetzelfde aantal uur als voor het verzoek. Op het moment dat het uitstellen van het ouderdomspensioen gevolgen heeft voor het partnerpensioen, moet ook de partner het verzoek ondertekenen.

Ook een deeltijdpensioen behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden bij uitstel. Een deel van het pensioen gaat dan in op de officiële pensioendatum. Een deel van het pensioen wordt dan uitgesteld waarbij parttime gewerkt kan worden. Redenen om voor een deeltijdpensioen te kiezen zijn bijvoorbeeld het opsparen van pensioen, zodat er later meer pensioen overblijft. Ook kan iemand graag parttime door willen werken en het inkomen aanvullen met een stukje pensioen.