Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Toetredingsleeftijd

betekenis & definitie

De toetredingsleeftijd is de minimale leeftijd waarop een deelnemer mag meedoen aan een pensioenregeling. Volgens de Pensioenwet ligt deze leeftijd vanaf 2008 op 21 jaar. Op deze manier wordt voorkomen dat jongere werknemers gediscrimineerd worden ten opzichte van oudere werknemers.

Doordat de toetredingsleeftijd op 21 jaar staat kunnen veel vakantiekrachten en scholieren buiten de pensioenregeling blijven. Zij hebben over het algemeen tijdelijke contracten. Met het invoeren van de toetredingsleeftijd op 21-jarige leeftijd kunnen werkgevers voorkomen dat zij hoge administratiekosten maken. De pensioenaanspraken die deze tijdelijke krachten zouden maken zijn namelijk dermate laag dat deze niet in verhouding staan met de administratiekosten.

Als een werkgever een pensioenregeling heeft dan is hij verplicht deze aan te bieden aan iedereen die in dienst is vanaf 21-jarige leeftijd. Voorheen viel de toetredingsleeftijd onder de PSW (Pensioen- en Spaarfondsenwet) en stond de leeftijd op 25 jaar. Vanaf 2008 valt de toetredingsleeftijd onder de Pensioenwet. In de eerste opzet van deze Pensioenwet werd er voor een toetredingsleeftijd van 25 jaar gekozen. Deze is later aangepast naar 21 jaar.

Er bestaan ook aspirant-deelnemers. Deze hebben nog niet de minimale leeftijd bereikt om deel te kunnen nemen aan een pensioenregeling. Deze groep bouw hierdoor dus geen pensioen op totdat de toetredingsleeftijd bereikt is. Voor aspirant-deelnemers wordt vaak wel een nabestaandenverzekering afgesloten.