Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Tijdelijk partnerpensioen

betekenis & definitie

Een tijdelijk partnerpensioen is een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen. Over het algemeen eindigt het tijdelijk partnerpensioen wanneer de achtergebleven partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het reguliere partnerpensioen blijft doorlopen. Het tijdelijk partnerpensioen kan alleen in werking treden als de partner op het moment van overlijden nog in dienst is.

Als een deelnemer aan een pensioenfonds komt te overlijden, heeft de achtergebleven partner recht op het partnerpensioen. Deze geldt als aanvulling op het inkomen van de partner en wordt levenslang uitgekeerd. Er bestaan twee vormen van partnerpensioen: het partnerpensioen op afbouw en het partnerpensioen waarbij het overlijdensrisico de basis vormt.

Als er gekozen wordt voor een partnerpensioen op opbouwbasis blijft het uitgekeerde bedrag aan de overledene behouden, ook op het moment dat de achtergebleven partner zelf met pensioen gaat. Het wisselen van baan of een eventueel ontslag heeft geen gevolgen voor het opgebouwde partnerpensioen.

Bij een partnerpensioen op basis van overlijdensrisico wordt er niet periodiek een termijn gestort maar wordt er premie betaald. Hoe groter de kans is dat de pensioengerechtigde komt te overlijden, hoe hoger de premie zal zijn. Als de deelnemer daadwerkelijk komt te overlijden, zal de partner het verzekerde pensioenbedrag ontvangen.


Het tijdelijk partnerpensioen is dus een aanvulling op het partnerpensioen op basis van afbouw en/of en het partnerpensioen op basis van overlijdensrisico. Mocht de partner op het moment van overlijden niet in dienst zijn, dan heeft hij of zij geen recht op een tijdelijk partnerpensioen en ontvangt hij of zij alleen het opgebouwde partnerpensioen.