Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Stichting Pensioenregister

betekenis & definitie

De Stichting Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de gezamenlijke Nederlandse Pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het gezamenlijke initiatief stelt sinds 6 januari 2011 de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ter beschikking voor het Nederlands publiek.

Elke Nederlandse burger heeft via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de pensioenafspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Op deze site is te zien hoeveel pensioen er al is opgebouwd en hoeveel er nog opgebouwd gaat worden. Ook de AOW-rechten staan vermeld. Aanvullende pensioen die zelf zijn opgebouwd zijn terug te vinden op de website, evenals het pensioen dat eventueel al ontvangen wordt.

De dienstverlening van Stichting Pensioenregister is gratis voor elke Nederlandse burger. De dienstverlening wordt vooral gezien als een publieke voorziening dat informatie verschaft in alles wat met het pensioen te maken heeft. Naast specifieke cijfers voor een betreffend persoon is er ook algemene informatie te verkrijgen, dat mensen kan helpen om een beter inzicht in de pensioenmogelijkheden te krijgen. Mede daarom is deze dienstverlening niet bedoeld voor commerciële activiteiten.

www.mijnpensioenoverzicht.nl heeft een wettelijke grondslag. Stichting Pensioenregister ontsluit op basis van deze grondslag de Nederlandse pensioenaanspraken en AOW op de website. Inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl is alleen mogelijk wanneer iemand over een werkend DigiD beschikt. Zonder DigiD is het niet mogelijk om toegang tot de website te krijgen.