Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Slaper

betekenis & definitie

Een slaper is een benaming voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van het deelnemerschap premievrije aanspraken hebben op hun pensioen. Slapers hoeven dus geen premie meer te betalen. De pensioenaanspraken ‘slapen’ als het ware bij de oud-werkgever, daarom worden deze ex-werknemers ook wel slapers genoemd.

Wanneer iemand van baan wisselt wordt de pensioenregeling beëindigd. Om te zorgen dat het opgebouwde pensioen niet verloren gaat heeft elke werknemer, volgens de PSW (Pensioen- en spaarfondsenwet), recht op een premievrije aanspraak. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken blijven slapen bij de oude pensioenregeling. Hier hoeft geen premie over betaald te worden.

Als de werknemer van baan wisselt kan het pensioen meegenomen worden door middel van waardeoverdracht. Als de nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, dan heeft de werknemer het wettelijk recht tot waardeoverdracht van de pensioenrechten.

De pensioenaanspraken kunnen afgekocht worden door de instelling die de pensioenregeling van de oud-werkgever uitvoert. Het afkoopbedrag wordt dan rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert. De werknemer kan met dit afkoopbedrag pensioenaanspraken inkopen bij de nieuwe instelling. Door het gebruik van deze regeling gaat het opgebouwde pensioen niet verloren wanneer er van werkgever wordt gewisseld.