Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Reserveringsruimte

betekenis & definitie

De reserveringsruimte is de in het verleden niet benutte jaarruimte. Het gaat bij de reserveringsruimte, net als bij de jaarruimte, om de vraag hoeveel lijfrentepremie er afgetrokken mag worden bij de aangifte inkomstenbelasting. De niet benutte jaarruimte kan per jaar berekend worden.

Wanneer iemand in een bepaald jaar niet de volledige jaarruimte benut kan hij of zij deze ruimte in de komende zeven jaar alsnog benutten. De reserveringsruimte is gelijk aan de jaarruimte van de afgelopen zeven jaar, verminderd met de betaalde en afgetrokken premies.

Aan de reserveringsruimte zit een maximum:

-De reserveringsruimte mag nooit meer dan 17% van de premiegrondslag betalen.
-De reserveringsruimte is nooit meer dan een optelsom van de niet benutte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar.
-Er geldt een absoluut maximum bij de reserveringsruimte van €7.088 (2016). Bij een leeftijd ouder dan 55 jaar en zes maanden geldt er een maximum van €13.997 (2016).

Om te achterhalen wat de niet benutte jaarruimte is moet er gekeken worden naar de jaarruimte die in het verleden verkregen is en hoeveel daarvan daadwerkelijk benut is. In de aangifte inkomstenbelasting is te zien hoeveel jaarruimte er benut is. Het berekenen van de jaarruimte dient altijd per jaar te gebeuren.

Bij het berekenen van de jaarruimte wordt er uitgegaan van de gegevens van het vorige jaar. Er moet gekeken worden naar het inkomen, de aangroei, de oudedagsreserve en het spaarloon. Bij het gebruik van de jaarruimte of reserveringsruimte is het benutten van de oudste reserveringsruimte het effectiefst. Deze reserveringsruimte vervalt namelijk aan het eind van het jaar terwijl de jaarruimte nog zeven jaar houdbaar is.