Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

betekenis & definitie

De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten is een regeling waardoor gedeeltelijk arbeidsgeschikten een uitkering kunnen ontvangen. De regeling wordt meestal bij de afkorting WGA genoemd en is onderdeel van de IVA. De regeling is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar met het vooruitzicht op volledig herstel.

Iemand die een beroep wil doen op de WGA-regeling moet minimaal 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt zijn. Als iemand tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt is komt diegene alleen in aanmerking als de arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is. Er moet een reële kans op herstel zijn.

Wanneer er aan de bovenstaande voorwaarden voldaan wordt kan er een WGA-uitkering aangevraagd worden. De uitkering wordt dan minimaal drie en maximaal 36 maanden uitbetaald aan de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte.

Elke WGA-uitkering start als een loongerelateerde uitkering. Met deze uitkering is er echt op 70% van het laatstverdiende loon, met een bepaald maximum. De lengte van de uitkering wordt bepaald op basis van het arbeidsverleden met een maximum van 36 maanden.

Op het moment dat de loongerelateerde uitkering beëindigd is wordt er gekeken welke uitkering er op dat moment geldt. Zowel de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering worden niet gebaseerd op het oude inkomen. Het verschil in de laatstgenoemde uitkeringen zit in het feit of er nog gewerkt wordt.

De loonaanvullingsuitkering is van toepassing als iemand 50% of meer verdient dan volgens de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan. De aanvulling die dan verkregen wordt is een uitkering van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon dat nog verdient kan worden.

Als iemand 50% of minder verdient dan volgens de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan, of helemaal niet werkt, heeft recht op een vervolguitkering. Er wordt bij deze uitkering een gedeelte van het minimumloon uitgekeerd. Het percentage dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse en is maximaal 50.75%.