Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

betekenis & definitie

De regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten, ook wel IVA genoemd, is een regeling die een uitkering regelt voor arbeidsongeschikten. Het gaat hier om volledig arbeidsongeschikten waarbij de kans op herstel vrij klein is. De IVA-uitkering valt onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Iemand heeft recht op een IVA-uitkering als hij of zij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen. Daarbij hoort de voorwaarde dat er geen of een kleine kans is op verbetering. Het gaat hier enkel om mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat iemand minstens 104 weken ziek is geweest, en daardoor niet heeft kunnen werken. Deze periode van 104 weken wordt ook wel de wachttijd genoemd. Op het moment dat iemand volgens de arbeidsgeschiktheidskeuring niet duurzaam maar tijdelijk arbeidsongeschikt wordt bevonden, kan hij of zij gebruik maken van de WGA -regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De IVA-uitkering is altijd minstens 70% van het maandloon dat is vastgesteld door de WIA. Dit percentage staat vast en verandert verder niet. Op deze manier heeft iemand die gebruik maakt van de IVA-uitkering altijd financiële zekerheid. Iemand met een IVA-uitkering heeft hier in principe recht op tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
De IVA-uitkering kan tussendoor wel aangepast worden. Dit gebeurt wanneer de gezondheidssituatie wijzigt. Mocht iemand toch weer herstellen en nog maar voor 35% arbeidsongeschikt zijn, dan zal de uitkering beëindigd worden.