Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Oudedagslijfrente

betekenis & definitie

Een oudedagslijfrente is een levenslange uitkering vanaf het moment dat iemand stopt met werken. Het is een extra aanvulling op het pensioen. De uitkeringen van de oudedagslijfrente zijn middels een lijfrenteverzekering bijeen gespaard. De levenslange uitkering houdt in dat de verzekeringsmaatschappij het langlevenrisico heeft.

Een oudedagslijfrente is bedoeld om het pensioen aan te vullen. Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling een pensioengat heeft, kan hij of zij dit aanvullen met de oudedagslijfrente. Een pensioengat ontstaat wanneer de deelnemer minder pensioen opbouwt dan wettelijk gezien is toegestaan.

Wanneer een deelnemer in een jaar minder pensioen opbouwt dan toegestaan, is er sprake van jaarruimte. Dit is het verschil tussen het maximaal op te bouwen pensioen en het daadwerkelijk opgebouwde pensioen. Om dit te compenseren kunnen deelnemers een bedrag ter hoogte van de jaarruimte storten in een lijfrenteverzekering. Met het totaal gespaarde bedrag binnen deze verzekering kan een oudedagslijfrente aangekocht worden.

Als het bedrag dat gestort wordt in een lijfrenteverzekering niet groter is dan de jaarruimte mag dit bedrag afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Tevens hoeft er geen belasting betaald te worden over het gespaarde bedrag in box 3. Wanneer het bedrag hoger is dan de jaarruimte moet er wel belasting betaald worden. En bij uitkering van de oudedagslijfrente moet inkomstenbelasting betaald worden.

Doordat de lijfrente levenslang uitgekeerd wordt, loopt de verzekeraar het risico dat er een hoger bedrag uitgekeerd moet worden dan dat er gespaard is. De hoogte van de uitkeringen worden bepaalt aan de hand van de levensverwachting. Wanneer de deelnemer ouder wordt, moet er dus meer betaald worden. Dit heet het langlevenrisico.

De oudedagslijfrente mag eerder dan de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd ingaan, in overleg met de verzekeraar. Echter, de oudedagslijfrente moet uiterlijk vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan.