Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Ondernemingspensioenfonds

betekenis & definitie

Een ondernemingspensioenfonds is een pensioenfonds dat de pensioenregeling van één specifieke onderneming beheerd. Het voordeel hiervan is dat de voorwaarden van de pensioenregeling vaak goed passen bij de omstandigheden van alle deelnemers. Het nadeel is dat deelname aan een ondernemingspensioenfonds vaak verplicht is.

Door de verplichte deelname hebben deelnemers weinig tot geen zeggenschap over de manier waarop ze hun pensioen willen vormgeven. Daar staat tegenover dat binnen een ondernemingspensioenfonds vaak ruimte is om bepaalde keuzes te maken en zo het pensioen af te stemmen op de persoonlijke situatie.

Een ondernemingspensioenfonds is iets anders dan een bedrijfstakpensioenfonds. Bij een bedrijfstakpensioenfonds worden namelijk de pensioenregelingen van iedereen die werkzaam is in een bepaalde bedrijfstak beheerd. Ook verschilt een ondernemingspensioenfonds van een beroepspensioenfonds. Bij een dergelijk pensioenfonds worden de pensioen van degenen die een bepaald beroep uitvoeren beheerd.

Omdat deelname aan een beroepspensioenfonds vaak verplicht is, wordt men automatisch een deelnemer wanneer men in dienst treed bij de onderneming. Wanneer men ontslag neemt bij de onderneming blijft het opgebouwde pensioen voor de deelnemer beschikbaar en maakt het deel uit van zijn of haar pensioenuitkering.