Omslagstelsel betekenis & definitie

Het omslagstelsel is een pensioensysteem waarbij het geld dat wordt opzij gezet door de ene persoon wordt gebruikt om het pensioen van een ander mee te betalen. In Nederland wordt de AOW betaalt door middel van het omslagstelsel.

In Nederland maakt men bij het pensioen een onderscheid tussen verschillende onderdelen, zoals de uitkering die men krijgt vanuit de AOW en het pensioen dat men opbouwt via de werkgever. Iedereen vanaf een bepaalde leeftijd heeft recht op een uitkering vanuit de AOW. Dit deze uitkeringen worden gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Bij dit omslagstelsel wordt het geld dat door de ene werknemer wordt ingelegd, gebruikt om de AOW uitkering van een huidige gepensioneerde mee te betalen.

Hoewel het omslagstelsel ervoor zorgt dat iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd vrijwel gegarandeerd een inkomen heeft vanuit de AOW, is het omslagstelsel gevoelig voor sterke veranderingen in de demografie. Door vergrijzing wordt het bijvoorbeeld voor jongere generaties moeilijker om het geld op te brengen voor het AOW van de oudere generaties. Het omslagstelsel is daarentegen vrij bestand tegen eventuele negatieve ontwikkelingen in de economie.

Naast het omslagstelsel wordt in Nederland gebruik gemaakt van het kapitaaldekkingsstelsel. Hierbij wordt het geld dat iedere werknemer inlegt, gebruik om later het pensioen van dezelfde werknemer van te betalen. In tegenstelling tot het omslagstelsel, spaart men bij een kapitaaldekkingsstelsel op deze manier voor zijn of haar eigen pensioen. Waar het omslagstelsel gevoelig is voor veranderingen in de demografie, is het kapitaaldekkingsstelsel juist gevoelig voor economische ontwikkelingen. Er wordt dan ook naar gestreefd om een combinatie van beiden te hanteren om het pensioen van te betalen.