Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Korting partnerpensioen

betekenis & definitie

Korting op het partnerpensioen heeft betrekking op nabestaanden die ‘fors’ jonger zijn dan hun partner. Pensioenfondsen kunnen in hun pensioenreglement opnemen dat bij een groot leeftijdsverschil er een korting op het partnerpensioen wordt toegepast. Dit wordt gedaan vanwege het solidariteitsprincipe.

Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen waarbij de partner maandelijks een deel van het ouderdomspensioen ontvangt als de deelnemer komt te overlijden. Deze uitkering is levenslang. Om die reden passen verschillende pensioenfondsen een korting op het partnerpensioen toe wanneer er sprake is van een groot leeftijdsverschil (vaak minimaal 10 jaar). De korting op het partnerpensioen wordt vaak toegepast vanaf een leeftijdsverschil van 10 jaar. Per vol jaar dat partners van elkaar verschillen wordt er dan een procentuele korting op het partnerpensioen toegepast.

Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Wanneer Jan (50) een partnerpensioen heeft afgesloten voor zijn vrouw Marie (40) heeft zij recht op ongeveer 70% van het ouderdomspensioen wanneer Jan komt te overlijden. Stel dat Jan komt te overlijden, dan heeft Marie vanaf haar 40e recht op het partnerpensioen. Omdat dit levenslang geldt, is het goed mogelijk dat de uitkering van dit partnerpensioen nog minimaal 40 jaar doorgaat.

Veel pensioenfondsen zien deze levenslange uitkering van het partnerpensioen als een aanslag op het solidariteitsprincipe van pensioenfondsen, waarbij mensen die pensioen opbouwen betalen voor de uitkeringen van pensioengerechtigden. Pensioenfondsen redeneren dat het opgebouwde partnerpensioen van Jan veel lager is dan het partnerpensioen dat uiteindelijk aan Marie wordt uitgekeerd.

Doordat Jan minder partnerpensioen heeft opgebouwd dan uiteindelijk uitgekeerd zal worden aan Marie wordt er een korting op het partnerpensioen toegepast. Zo wordt de financiële druk voor het pensioenfonds verlaagd en wordt het solidariteitsprincipe niet aangetast. Het is echter de vraag of deze methode correct is.