Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Kapitaalovereenkomst

betekenis & definitie

Een kapitaalovereenkomst is een van de verschillende soorten pensioenregelingen die men kan treffen. Bij een kapitaalovereenkomst wordt het uit te keren bedrag op de pensioendatum van tevoren vastgelegd.

In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten pensioenregelingen, namelijk de uitkeringsovereenkomst, de premieovereenkomst en de kapitaalovereenkomst. De kapitaalovereenkomst is hierin de minst voorkomend. Bij een kapitaalovereenkomst wordt van tevoren tussen de begunstigde en het pensioenfonds een bepaald bedrag afgesproken dat op de pensioendatum zal worden uitgekeerd. In sommige gevallen wordt bij een kapitaalovereenkomst het van tevoren afgesproken bedrag verhoogd met een winstdeling.

Indien men de pensioendatum heeft bereikt, wordt het van tevoren afgesproken bedrag bij de kapitaalovereenkomst omgezet in een periodieke uitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig geldende tarieven.

Tijdens de periode dat men het pensioen opbouwt, is er altijd sprake van een bepaald risico met betrekking tot de investeringen van een pensioenfonds. Deze kunnen bijvoorbeeld minder rendement opleveren dan verwacht. Bij een kapitaalovereenkomst ligt het beleggingsrisico, het risico op een laag rendement of verlies, bij het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder. Het langlevenrisico, het risico dat men als gepensioneerde langer leeft dan verwacht, ligt bij een kapitaalovereenkomst bij de begunstigde.