Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Kapitaaldekkingsstelsel

betekenis & definitie

Een kapitaaldekkingsstelsel is een pensioensysteem waarbij personen zelf sparen voor hun pensioenen via een pensioenfonds of pensioenuitvoerder. Bij een kapitaaldekkingsstelsel wordt hetzelfde geld dat men inlegt gebruikt om te beleggen en later het pensioen mee te betalen.

In Nederland bestaat het pensioen uit meerdere onderdelen. Over het algemeen maakt men een onderscheid tussen de AOW en het pensioen, wat gezamenlijk ook wel het pensioen wordt genoemd. Dit pensioen wordt in de meeste gevallen opgebouwd via de werkgever, die het laat beheren bij een pensioenfonds. Het beheer van de pensioenen wordt uitgevoerd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel. Dit houdt in dat het geld dat iedere werknemer inlegt, direct opzij wordt gezet. Het pensioenfonds doet vervolgens beleggingen om rendement te behalen uit dit bedrag en zo bouwt het pensioenfonds voor iedere werknemer het geld op dat nodig is om later het pensioen van het betalen.

Hoewel het vermogen dat wordt beheert door een pensioenfonds in grote hoeveelheden wordt geïnvesteerd, spaart iedereen binnen het kapitaaldekkingsstelsel voor zijn of haar eigen pensioen. Het kapitaaldekkingsstelsel is hierdoor vrij gevoelig voor negatieve ontwikkelingen in de financiële wereld.

Naast het kapitaaldekkingsstelsel wordt gebruik gemaakt van het omslagstelsel. Hierbij wordt het geld dat door de ene werknemer opzij wordt gezet, gebruikt om het pensioen van huidig gepensioneerden te betalen. In Nederland wordt het omslagstelsel gebruikt om de AOW van te betalen. Waar het kapitaaldekkingsstelsel gevoelig is voor veranderingen in de financiële en economische omstandigheden, is het omslagstelsel juist gevoelig voor demografische ontwikkelingen. Er wordt dan ook naar gestreefd om een combinatie van beiden te hanteren om het totale pensioen van te betalen.