Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Hoog/laag constructie

betekenis & definitie

Een hoog/laag constructie is een vorm van pensioen uitkeren waarbij men er voor kiest om een aantal jaren een hogere uitkering te ontvangen, waarna men een aantal jaar een lagere uitkering ontvangt.

Indien men de leeftijd heeft bereikt dat men pensioengerechtigd is, ontvangt men maandelijks een bedrag dat een som is van het pensioen en de reguliere uitkering van de AOW. De uitkering van de AOW is voor iedereen hetzelfde, het pensioen echter niet. Bij het pensioen kan men dan ook de keuze maken voor een hoog/laag constructie. Hierbij wordt er per maand niet een vast bedrag uitgekeerd dat in verhouding staat met de totale hoogte van het pensioen, maar ontvangt men een aantal jaar een hoger bedrag. De jaren daarop wordt dit gecompenseerd door een relatief lagere maandelijkse uitkering.

Aan een hoog/laag constructie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo is men verplicht om een hoog/laag constructie af te sluiten voor minimaal vijf jaar met een maximum van tien jaar. De eerste jaren krijgt men een percentage van wat de normale uitkering zou zijn dat ruim boven de 100 procent ligt. Na deze periode ontvangt men een bedrag dat ruim lager ligt dan wat het gemiddeld bedrag zou zijn.

Stel dat men kiest voor een hoog/laag constructie, dan ontvangt men bijvoorbeeld de eerste vijf jaar dat men pensioengerechtigd is 120 procent van wat men zonder hoog/laag constructie zou krijgen. Nadat deze vijf jaar voorbij zijn ontvangt men de volgende vijf jaar een bedrag dat gelijk staat aan 80 procent van het bedrag dat men zonder hoog/laag constructie zou krijgen.