Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Herverzekering

betekenis & definitie

Herverzekeren is een optie voor pensioenfondsen om risico’s af te dekken. Pensioenfondsen krijgen over het algemeen te maken met veel risico’s die ze niet zelf op een verantwoorde wijze kunnen dekken. Deze risico’s kunnen geheel of gedeeltelijk ondergebracht worden bij een andere verzekeraar.

Er zijn verschillende zaken waar een pensioenfonds risico mee loopt en daardoor in de problemen kan raken. Deze risico’s zijn vooraf lastig te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een deelnemer aan een pensioenfonds langer leeft dan verwacht. Het pensioenfonds moet dan meer pensioen uitkeren dan het vooraf had ingecalculeerd. Andere voorbeelden van mogelijke risico’s zijn renteschommelingen, het kredietrisico en arbeidsongeschiktheid.

Er zijn drie verschillende manieren van herverzekeren. Bij een garantierisico gaat het om volledige herverzekering. Alle gemaakte pensioenaanspraken worden ingekocht bij de herverzekeraar tegen vooraf bepaalde prijzen. Beleggingsrisico’s worden ook overgedragen.

Pensioenfondsen kunnen ook kiezen voor een gedeeltelijke herverzekering. Een vorm hiervan is een risicoherverzekering. Hierbij worden in de meeste gevallen vooral de risico’s van arbeidsongeschiktheid of overlijden verzekerd.

De derde vorm van herverzekeren is het kapitaalcontract. Hierbij worden over het algemeen enkel de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico's vastgelegd voor een bepaalde periode. Het langleven- en beleggingsrisico blijft voor rekening van het pensioenfonds. Wanneer het contract afloopt worden de beleggingen en verplichtingen weer overgedragen aan het pensioenfonds. Deze vorm van herverzekeren komt niet veel meer voor en is vanaf 2011 zelfs afgeschaft. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2017 de tijd om hun kapitaalcontracten af te bouwen.