Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Herstelplan

betekenis & definitie

Een herstelplan is een plan van een pensioenfonds om binnen enkele jaren een gewenste dekkingsgraad te behalen. Het herstelplan is bedoeld om een pensioenfonds weer solvabel te maken en het te laten voldoen aan een eventuele continuïteitsanalyse.

Ieder pensioenfonds beheert een vermogen dat is opgebouwd door werknemers van verschillende ondernemingen of bedrijfstakken. Het doel van een pensioenfonds is om dit vermogen te investeren, zodat er rendement kan worden behaald. Van dit rendement en van het vermogen zelf worden uiteindelijk pensioenen betaald. Het komt echter voor dat een pensioenfonds niet in staat is om het rendement te behalen, bijvoorbeeld door financiële tegenvallers. In dat geval zal vaak de dekkingsgraad, dit is de actuele waarde van alle beleggingen gedeeld door de waarde van alle pensioenen, te laag zijn. Het pensioenfonds moet in dat geval een herstelplan opstellen.

In het herstelplan wordt een strategie uitgezet om de dekkingsgraad weer naar het gewenste niveau te brengen. Wanneer blijkt dat een pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft, moet er binnen drie maanden een herstelplan worden gepresenteerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze besluit vervolgens of het herstelplan realistisch en haalbaar is en of het de gewenste stimulus teweeg brengt. De handelingen zoals deze kunnen worden vastgelegd in een herstelplan zijn niet eenduidig aan te wijzen, per situatie en per pensioenfonds zal dit verschillend zijn. Het is dan ook aan de DNB om te bepalen of de te nemen maatregelen genoeg zullen zijn om het herstelplan tot een succes te maken.