Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Ex-echtgenoot

betekenis & definitie

Een ex-echtgenoot is de voormalige echtgenoot van iemand. Er is sprake van een ex-echtgenoot als het huwelijk ontbonden is door middel van een scheiding. Als er een partnerpensioen is afgesloten, heeft de ex-echtgenoot recht op het opgebouwde partnerpensioen tot aan de scheidingsdatum, maar alleen wanneer de ex-partner is overleden.

Het partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen. Wanneer de verzekerde komt te overlijden krijgt de echtgenoot een pensioen uitgekeerd om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Een partnerpensioen is een vorm van aanvullend pensioen en moet dus door de verzekerde bovenop het ouderdomspensioen worden afgesloten.

Ook wanneer er een scheiding heeft plaatsgevonden heeft de ex-echtgenoot recht op het partnerpensioen. In geval van een scheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd. De ex-echtgenoot heeft dan recht op het opgebouwde pensioen vanaf het moment dat er sprake was van een huwelijk of vanaf het moment dat de verzekerde het partnerpensioen heeft afgesloten. De ex-echtgenoot maakt alleen aanspraak op het opgebouwde partnerpensioen tot aan de scheidingsdatum.

Wanneer de verzekerde na de scheiding nog steeds partnerpensioen opbouwt is dit pensioen bedoeld voor de nieuwe partner van de verzekerde. Hiervoor geldt dat de nieuwe echtgenoot alleen aanspraak kan maken op het opgebouwde partnerpensioen ná de scheiding. De nieuwe echtgenoot heeft dus geen recht op het opgebouwde partnerpensioen van de ex-echtgenoot. Een uitzondering hierop geldt wanneer de ex-echtgenoot afziet van zijn of haar recht op het bijzonder partnerpensioen. Dan wordt het opgebouwde partnerpensioen uitgekeerd aan de nieuwe echtgenoot.