Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Detacheringsverklaring

betekenis & definitie

Een detacheringsverklaring is een formulier waarmee een werknemer die tijdelijk in een land binnen de EU of EER werkt regelt dat hij of zij verzekerd blijft in Nederland. Op deze manier voorkomt de werknemer een AOW-hiaat. Tevens hoeft de werknemer hierdoor geen sociale premies te betalen in het buitenland.

Wanneer een werknemer voor zijn of haar Nederlandse werkgever tijdelijk in het buitenland aan het werk moet, kan dit onvoordelig zijn voor zijn of haar sociale zekerheden. In die periode wordt er namelijk geen AOW opgebouwd, wat per gewerkt jaar in het buitenland leidt tot een korting van 2% op de uiteindelijke AOW-uitkering. Daarnaast heeft de werknemer geen recht op de Nederlandse volksverzekeringen en moet de werknemer sociale premies betalen aan het land waarin hij of zij werkzaam is.

Om dit te voorkomen kan de werknemer een detacheringsverklaring invullen. De werknemer werkt dan feitelijk in het buitenland, maar wordt voor de wet gezien als een Nederlandse werknemer. Dit houdt in dat hij of zij gewoon premies moet betalen, maar daardoor wel recht heeft op volksverzekeringen. Bovendien wordt de opbouw van AOW niet onderbroken.

Om aanspraak te maken op een detacheringsverklaring moeten werkgever en werknemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de werknemer alleen werkzaam zijn in een land dat lid is van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Tevens moet de werkgever Nederlands zijn, moet de werkgever loon doorbetalen en moet de werkgever sociale premies inhouden op het loon en deze afstaan aan de Nederlandse staat.

Tevens moet de werknemer de nationaliteit hebben van een land dat lid is van de EU, de EER of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Ook moet de werknemer minimaal een maand in Nederland verplicht verzekerd zijn geweest en sociale premies hebben betaald.