Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Demotie

betekenis & definitie

Demotie is het tegenovergestelde van promotie en houdt in dat een werknemer een lagere functie aangeboden krijgt. Redelijkerwijs moeten werkgever en werknemer hier akkoord mee gaan. Demotie houdt in dat de werknemer een lager salaris en pensioenopbouw heeft, maar dat er vaak ook sprake is van een lagere werkdruk.

Demotie is geen term die voorkomt in het Nederlands rechtssysteem. Dat betekent dat het niet volstrekt duidelijk is hoe werkgevers en werknemers hier mee om moeten gaan. In principe kan er alleen demotie plaatsvinden als werkgever en werknemer hiermee akkoord gaan. Echter, als de werkgever een redelijk voorstel doet, de werksituatie gewijzigd is en de werknemer is in staat demotie te accepteren, kan de werkgever demotie ook zonder akkoord van de medewerker doorvoeren.

Wat betreft pensioenopbouw kan demotie gevolgen hebben. In principe wordt er namelijk minder verdiend na een demotie, waardoor er ook minder pensioen opgebouwd wordt. Hier kan echter een uitzondering op gemaakt worden. Senioren die binnen tien jaar de pensioenleeftijd bereiken kunnen een demotie krijgen zonder dat hun pensioenopbouw aangetast wordt. Deze maatregel is ingesteld om senioren aan het werk te houden.

De werkgever moet hier uiteraard mee akkoord gaan, bovendien moet deze mogelijkheid opgenomen zijn in het pensioenakkoord. Wanneer de werknemer dan in een lagere functie aan de slag gaat, wordt wel zijn of haar salaris verlaagd. Het pensioengevend salaris wordt echter niet verlaagd, waardoor de werknemer evenveel pensioen opbouwt als voor de demotie.

Deze regeling is met name interessant voor mensen die een eindloonregeling als pensioen hebben. Bij deze mensen wordt de hoogte van het pensioen namelijk bepaalt door het laatst verdiende salaris. Bij een middelloonregeling is dit veel minder van belang, omdat dan het pensioen wordt bepaalt aan de hand van het gemiddelde salaris.