Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Defined benefit

betekenis & definitie

Defined benefit is de Engelse benaming voor het salaris/diensttijdregeling of beschikbare uitkeringsregeling. Dit pensioensysteem houdt in dat de deelnemer een pensioenrecht opbouwt op basis van zijn inkomen en de tijd dat hij of zij in dienst is. De vormen van defined benefit zijn de middelloonregeling en de eindloonregeling.

Bij een defined benefit pensioenregeling wordt de pensioenopbouw beïnvloedt door de aantal jaren dat een werknemer werkzaam is en deelnemer is van de pensioenregeling. Daarnaast speelt de hoogte van het salaris en het vastgestelde opbouwpercentage een rol. Het voordeel van dit systeem voor de deelnemers is dat het pensioenfonds het beleggingsrisico loopt, omdat er sprake is van gegarandeerd pensioen. Dit betekent dat het pensioenfonds het pensioen gegarandeerd uit moet keren.

Bij de middelloonregeling bouwt de deelnemer een pensioen op dat gebaseerd is op een percentage van het gemiddelde salaris gedurende de looptijd van zijn of haar carrière. Bij de eindloonregeling ontvangt de deelnemer een pensioen ter hoogte van een percentage van het laatstverdiende loon. Ten slotte is er ook nog een tussenvorm mogelijk: de gematigde eindloonregeling. Hierbij worden de middelloonregeling en de eindloonregeling gecombineerd. Hierbij wordt gedurende een bepaalde periode pensioen opgebouwd middels de eindloonregeling. Aan het einde van de carrière wordt er vervolgens overgeschakeld op de middelloonregeling.