Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Bijzonder partnerpensioen

betekenis & definitie

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat bedoeld is voor de ex-partner. Wanneer een deelnemer van een pensioenfonds een partnerpensioen heeft, dan heeft de ex-partner recht op het opgebouwde pensioen tot aan de scheidingsdatum. Het bijzonder partnerpensioen geldt voor ex-partners die zijn gescheiden na een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Deelnemers van een pensioenfonds kunnen er voor kiezen om naast een ouderdom een aanvullend nabestaandenpensioen af te sluiten. Dit nabestaandenpensioen wordt ook wel partnerpensioen genoemd. Wanneer de deelnemer van het pensioenfonds komt te overlijden heeft de partner in dat geval recht op de uitkering van het partnerpensioen.

Wanneer er sprake is van een scheiding heeft de ex-partner recht op het opgebouwde pensioen tot aan de scheidingsdatum. Dit opgebouwde partnerpensioen is persoonsgebonden en gaat dus niet automatisch over op een eventuele nieuwe partner. Deze nieuwe partner bouwt alleen partnerpensioen op wanneer hij of zij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat. De pensioenopbouw voor de nieuwe partner begint dan op het moment dat er sprake is van een officieel partnerschap.

Standaard heeft elke partner waarvoor een partnerpensioen is afgesloten recht op het bijzonder partnerpensioen. Het is mogelijk om hier schriftelijk afstand van te doen. In dat geval wordt het bijzonder partnerpensioen bij een eventueel overlijden uitgekeerd aan degene die op moment van overlijden bekend is als de nieuwe partner van de overledene.

Standaard geldt dat de uitkering van het bijzonder partnerpensioen ongeveer 70% van het ouderdomspensioen is. Dit kan echter per pensioenfonds verschillen. Wanneer het opgebouwde bijzonder partnerpensioen lager is dan de wettelijke afkoopwaarde heeft het pensioenfonds de mogelijkheid dit pensioen af te kopen. In dat geval keert het pensioenfonds het totale pensioenkapitaal in één keer uit. Wanneer het pensioenfonds aan alle voorwaarden voor afkoop voldoet mag dit aanbod niet geweigerd worden.

< >