Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Beschikbare uitkeringsregeling

betekenis & definitie

De beschikbare uitkeringsregeling is een pensioenregeling waarbij het pensioenfonds het beleggingsrisico loopt. De beschikbare uitkeringsregeling is namelijk een gegarandeerd pensioen, wat inhoudt dat het pensioenfonds het opgebouwde pensioen te allen tijde uit moet keren. Er zijn twee vormen van de beschikbare uitkeringsregeling, namelijk de middelloonregeling en de eindloonregeling.

Bij een beschikbare uitkeringsregeling wordt de pensioenopbouw bepaalt door de hoogte van de pensioengrondslag van de deelnemer, het aantal dienstjaren en het opbouwpercentage. Vanwege de focus op het salaris en de dienstjaren wordt deze pensioenregeling ook wel de salaris/diensttijdregeling genoemd. De Engelse term hiervoor is defined benefit.

Bij een middelloonregeling bouwt een deelnemer een pensioen op over zijn of haar gemiddelde salaris. Bij een eindloonregeling wordt de pensioenopbouw bepaalt door het laatste verdiende salaris. Dit houdt in dat een salarisverhoging bij een eindloonregeling direct een positief effect heeft op de pensioenopbouw, terwijl dit effect bij de middelloonregeling pas na een veel langere periode optreed. Tevens houdt de eindloonregeling in dat de deelnemer doorgaans een hoog pensioen heeft, aangezien het inkomen vlak voor de pensioendatum vaak het hoogst is.

Naast deze twee pensioenregelingen bestaat er ook nog een tussenvariant, de gematigde eindloonregeling. Hierbij bouwt de deelnemer voor een lange periode pensioen op middels de eindloonregeling. Echter, bij het naderen van de pensioendatum wordt de pensioenopbouw niet meer afgehandeld volgens de eindloonregeling, maar volgens de middelloonregeling.