Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

ANW-hiaatpensioen

betekenis & definitie

Een ANW-hiaatpensioen is een aanvulling op een ANW-uitkering. Wanneer iemand komt te overlijden, hebben de nabestaanden onder voorwaarden recht op deze ANW-uitkering. Het uitgekeerde bedrag is echter vaak te laag om rond van te komen. Een ANW-hiaatpensioen vult het inkomensgat aan en zorgt dat nabestaanden voldoende inkomsten hebben.

In de berekening van de pensioenregeling wordt er standaard vanuit gegaan dat iedereen recht heeft op een ANW-uitkering. In de praktijk is dit echter niet het geval. Wanneer nabestaanden geen (volledig) recht hebben op een ANW-uitkering is er sprake van een hiaat.

De ANW-uitkering is een volksverzekering waar iedereen die in Nederland woont of werkt recht op heeft. Maar omdat er sprake is van strikte voorwaarden voor het verkrijgen van deze uitkering bieden veel pensioenfondsen een ANW-hiaatpensioen aan. Dit is een aanvullend pensioen, wat betekent dat het niet verplicht is om deel te nemen aan dit pensioen.

In principe zijn de kosten voor het ANW-hiaatpensioen voor eigen rekening. Het kan echter ook voorkomen dat de werkgever besluit om een ANW-hiaatpensioen standaard op te nemen in de pensioenovereenkomst. Wanneer de werknemer (deels) de premie voor het ANW-pensioen moet betalen gebeurt dit door inhoudingen op het brutoloon. Op die manier hoeft er minder inkomstenbelasting betaald te worden.

Voordat men een ANW-hiaatpensioen afsluit is het van belang na te gaan of dit aanvullende pensioen van belang is. Het pensioen voegt alleen wat toe als nabestaanden geen recht hebben op een ANW-uitkering of wanneer de ANW-uitkering heel erg laag zal zijn. In het eerste geval is er sprake van een hiaat, in het tweede geval is er sprake van een inkomenstekort.

Bij een ANW-hiaatpensioen wordt er maandelijks een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd voor een bepaalde periode. Dit pensioen staat los van het nabestaandenpensioen, dat een extra uitkering is wanneer iemand komt te overlijden.