Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Algemene Ouderdomswet (AOW)

betekenis & definitie

De algemene ouderdomswet (AOW) garandeert iedereen die in Nederland gewerkt of gewoond heeft een basispensioen. Dit pensioen wordt uitgekeerd wanneer men de AOW-leeftijd bereikt heeft. De hoogte van de AOW-uitkering wordt bepaalt aan de hand van het minimumloon en hangt af van of men alleen of samen woont.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor het uitvoeren en uitkeren van de AOW. Iedereen die in aanmerking komt voor een AOW wordt door de SVB benaderd met een aanvraagformulier. Hierin kan men aangeven welke woonsituatie (alleenstaand of samenwonend/getrouwd) van toepassing is.

Doordat de algemene ouderdomswet een volksverzekering is, heeft iedereen die in Nederland gewoond of gewerkt recht op een AOW-uitkering. In tegenstelling tot een regulier pensioen maakt het niet uit of men wel of niet gewerkt heeft. Het aantal jaar dat men in Nederland gewoond of gewerkt heeft is wel van invloed op de hoogte van de AOW-uitkering.

De hoogte van de AOW-uitkering wordt namelijk berekend over de vijftig jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Per jaar bouwt men 2% aan AOW-rechten op. Heeft men al die tijd in Nederland gewoond/gewerkt, dan ontvangt men de volledige AOW-uitkering. Heeft men in de vijftig jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een jaar in het buitenland gewoond? Dan wordt de AOW-uitkering met 2% vermindert.

Wanneer er sprake is van een onvolledige AOW-uitkering kan dit leiden tot een AOW-gat of AOW-hiaat. Dit gat kan opgevuld worden door zelf het missende bedrag te storten in een bankspaarrekening of lijfrente-uitkering. Op die manier wordt het gemiste bedrag alsnog uitgekeerd in de vorm van een aanvullend pensioen.