Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

ABTN

betekenis & definitie

Een actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een actuariële en bedrijfstechnische nota op te stellen en vrij te geven.

Ieder pensioenfonds is verplicht om het beleid dat het de komende jaren gaat voeren vrij te geven in een actuariële en bedrijfstechnische nota. Een Abtn moet in ieder geval een aantal aspecten bevatten. Ten eerste moet een pensioenfonds een financieel crisisplan opstellen, waarin wordt vastgelegd wat er wordt gedaan in geval men te maken krijgt met een financiële tegenvaller en welke middelen daarvoor worden aangewend. Daarnaast moet worden vastgesteld hoe hoog de dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt gesteld. Ten derde vindt men in een Abtn vaak een organogram van het fondsbeheer. Hierin kan men terugvinden welke personen verantwoordelijk zijn voor welke functies. Ten slotte is het gebruikelijk om een beschrijving mee te geven van alle overige sturingsmiddelen.

Aangezien pensioenfondsen grote hoeveelheden geld beheren, wat is bedoeld voor voormalige werknemers uit een bepaalde bedrijfstak, heeft de Nederlandse overheid het voor pensioenfondsen verplicht gesteld om de Abtn zo transparant mogelijk te maken. Niet alleen kunnen gepensioneerden of werknemers op deze manier inzicht krijgen in het beheer van hun pensioenvermogen, maar ook kunnen zien hoe dit pensioenvermogen op korte en lange termijn wordt geïnvesteerd.