Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Aanvullend pensioen

betekenis & definitie

Een aanvullend pensioen is een deel van het pensioen als aanvulling op het basispensioen, oftewel het geld vanuit de AOW. Het aanvullend pensioen wordt over het algemeen opgebouwd via de werkgever.

Het overgrote deel van de Nederlandse werknemers bouwt gedurende zijn of haar loopbaan een pensioen op via de werkgever. Wie geen aanvullend pensioen opbouwt via de werkgever heeft later dus alleen recht op het basispensioen. In Nederland zijn werkgevers niet verplicht om een aanvullend pensioen aan te bieden, de meeste doen dit echter wel. Indien een werkgever de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen, is deze wettelijk verplicht om dit voor iedere werknemer te doen.

Het is gebruikelijk dat de bijdrage van het pensioen grotendeels wordt betaald door de werkgever. Het deel dat niet wordt betaald door de werkgever, wordt door deze ingehouden op het salaris van de werknemer. Hoe hoog de bijdrage aan het pensioen precies is, is afhankelijk van de bedrijfstak waarin men opereert.

Om ervoor te zorgen dat het geld dat wordt vrijgemaakt voor het aanvullend pensioen later kan worden aangewend, wordt het veelal binnen de bedrijfstak geïnvesteerd in een gezamenlijk pensioenfonds. Het gezamenlijke pensioenfonds wordt vervolgens gebruikt om iedere werknemer die zich hierbij heeft aangesloten te voorzien in een aanvullend pensioen. Deze constructie wordt ook wel een collectief pensioen genoemd.

Hoe hoog het aanvullend pensioen is, hangt af van de hoogte van het salaris dat men als werknemer verdiende. Het aanvullend pensioen komt bovenop de AOW tot 70 procent van het eerder verdiende salaris.