Paul van Tongeren

emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek RU Nijmegen en KU Leuven

Gepubliceerd op 14-01-2015

2015-01-14

Ethiek

betekenis & definitie

Ethiek is nadenken over menselijk handelen en menselijk leven onder het opzicht van goed of juist en kwaad of slecht.

Ethiek is – als wijsgerige ethiek (zie daar) - een onderdeel van de filosofie, of – als theologische ethiek of moraaltheologie – van de theologie. Ethische theorieën kunnen 'algemeen' of 'fundamenteel' zijn of toegespitst op een bepaald handelingsgebied; in het laatste geval spreekt men ook van 'toegepaste ethiek' (ethiek in verband met gezondheid en gezondheidszorg heet dan 'bio-ethiek' of 'gezondheidsethiek', toegespitst op het natuurlijk milieu: milieu-ethiek, enzovoort).Voor een omschrijving van algemene of fundamentele, wijsgerige ethiek, zie het lemma onder die titel.