STERFHUISCONSULENT betekenis & definitie

Een sterfhuisconsulent is een persoon die er zijn beroep van heeft gemaakt om sterfhuisconstructies te begeleiden, te coördineren en vooral de juridische aansprakelijkheid te dragen ingeval hij niet legale sterfhuisconstructies en of slachthuisconstructies zou aanraden.
De sterfhuisconsulent werkt altijd in de vorm van kriegsspiele brainstorm.

Net zoals het bij de opstart van een bedrijf of vennootschap aan te raden is om beroep te doen op een ervaren consultant, is het ook aan te raden om indien het bedrijf in moeilijkheden zou geraken beroep te doen op een sterfhuisconsulent.
Tijdens de kriegsspiele brainstorm wordt na onderzoek van de gezondheid van het bedrijf, eerst het totaal sterfhuisconcept voorgelegd aan het management, aandeelhouders, borgstellers, boekhouder en of bedrijfsrevisor.
Wenselijk en aan te raden is dat een curator verbonden aan de betrokken rechtbank (arrondissement van de zetel van de vennootschap) als bijkomend adviseur bij de evaluatie fase wordt betrokken. Dit laatste is noodzakelijk om geen inbreuken te plegen tegen de faillissementswet met het oog op de mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen en of strafrechtelijke sancties.
Het is dankzij de consensustechniek dat een groep mensen op overzichtelijke en efficiënte wijze tot een gezamenlijke beslissing kunnen komen. De consensus vereist dus dat de gekozen oplossing unaniem aanvaard wordt opgenomen wordt als bijzonder verslag volgend op de alarmprocedure. BVBA: art. 332 – NV: art. 633 (opgelet, Jaarverslag art.95 is geen bijzonder verslag art.633).
Door onbekendheid in de materie en de werking van de constructie, heeft de 'sterfhuisconsulent' vaak een ten onrechte kwalijke reputatie. Dit is vooral te wijten omdat men het verschil niet kent tussen een sterfhuisconstructie en een slachthuisconstructie. Deze laatste constructie is zware fraude opgezet door criminele bendes.
In veel gevallen is een sterfhuisconstructie de best mogelijke en enige keuze, rekening houdende met al de factoren.