Paul van der Es

sterfhuisconsulent

Gepubliceerd op 14-11-2016

2016-11-14

Paul Van der Es

betekenis & definitie

Paul Maria van der Es
Autodidact in abstracte wiskunde en recht, uitvinder van de sterfhuisconstructie naar Belgisch recht voor individuele bedrijven naar analogie van de Nederlandse constructie voor holdings.

Van der Es werd voor deze feiten strafrechtelijk veroordeeld in 2003, 2005 en 2008 wegens omzeiling van de faillissementswet, omdat in die periode een faillissement van openbare orde was.
Zijn constructie was gebaseerd op het deficitair vereffenen, waarbij het activum van het bedrijf in moeilijkheden aanmerkelijk lager was dan het passivum.
Van der Es kreeg hiervoor van de strafrechter een beroepsverbod opgelegd van 10 jaar, ingaande 1 mei 2005.
Per 1 juni 2015 werd dit beroepsverbod opgeheven.
Door een wetswijziging in 2012 is deficitair vereffenen thans toegelaten en is het faillissement niet meer van openbare orde doch slechts van dwingend recht.
Van der Es geeft nu opleidingen voor bedrijven in moeilijkheden en is werkzaam als sterfhuisconsulent.

Bronvermelding