Paul Moers

Directeur van merkadviesbureau PM.SMS in Heiloo

Gepubliceerd op 02-11-2016

Merkimago

betekenis & definitie

Onder merkimago verstaan we: Het subjectieve gedeelde beeld dat een grote groep van consumenten hebben van een product, dienst, bedrijf of organisatie. Het gaat dus om de perceptie die gedeeld wordt.

Merkimago is belangrijk. Het is immers niet wat je zelf roept, maar wat de consument over jou roept dat je imago bepaald. Dat imago kun je dus sturen en wel door je gedrag en activiteiten. Je hebt werkelijk imago: datgene hoe consumenten over je denken” en gewenst imago: hoe je wil dat consumenten over je denken? Gewenst en werkelijk imago dienen daarom zo dicht mogelijk bij elkaar te liggen. Bedrijven met een sterk merk gebruiken dit merk als het sturende principe van hun organisatie. Alles wat ze doen moet in het licht staan van de merkwaarden en de merkbelofte. Zo heeft Interpolis na de belofte “wij vertrouwen elkaar” en de slogan “glashelder” het kantoorgebouw zo aangepast dat er alleen maar glazen muren zijn. Zo wordt transparantie bevorderd. Verder werd één telefoontje genoeg om je claim te kunnen indienen. Apple heeft het imago jong, hip en trendgevoelig te zijn. Dan moet je zorgen dat je producten dus ook vernieuwend zijn en aantrekkelijk er uit zien. Merkimago moet je koesteren want het is een heel kostbaar bezit dat het verschil tussen succes of falen maakt.