Paul Meijers

Auteur Wolters Kluwer crisisbeheersing.

Gepubliceerd op 09-12-2016

2016-12-09

GRIP-Methodiek

betekenis & definitie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP).
Uitwerking van het opschalingsproces in coördinatiealarmfasen. Elk coördinatiealarm heeft zijn eigen kenmerken, die gebaseerd zijn op de bijbehorende taken, bevoegdheden of verantwoordelijkheden.

Bij grootschalige of bijzondere incidenten is het van essentieel belang dat de hulpverlenende instanties op gecoördineerde wijze effectief en efficiënt de bestrijding aanpakken. Hiertoe is in Nederland de zogeheten Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP) ontwikkeld. Deze procedure geldt per veiligheidsregio en is veelal in lijn met het landelijke model. Brandweer, gemeenten, geneeskundige dienst en politie werken als vaste partners op duidelijk van tevoren afgesproken wijze samen, aangevuld met andere (semi-)overheden en functionele kolommen. Er wordt een aantal GRIP-niveaus onderscheiden.

Grip 0

Er wordt gewerkt volgens de normale routine van de (hulpverlenings)diensten. Dit wordt ook wel motorkapoverleg genoemd.

Grip 1

De nadruk ligt op operationele, multidisciplinaire coördinatie, ter plaatse van het incident en zich richtend op die activiteiten die ook vanaf de plaats van het incident kunnen worden overzien.

Grip 2

De nadruk ligt nog steeds op operationele coördinatie, maar niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd vanaf de plaats van het incident. Maar het is ook denkbaar dat er (nog geen) duidelijk te definiëren Plaats Incident is.

Grip 3

Het gaat nu om bestuurlijke opgaven voor het bevoegd gezag die het wenselijk maken dat een GBT de burgemeester ondersteunt.

Grip 4

In dit geval is er behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis.

Grip 5

Als bij Grip 4, maar nu zijn er meerdere regio’s betrokken. Omdat de Wvr geen voorziening treft voor het overgaan van het gezag dienen de betrokken voorzitters hiertoe gezamenlijk te besluiten.

Bronvermelding