Paul Meijers

Auteur Wolters Kluwer crisisbeheersing.

Gepubliceerd op 04-10-2016

2016-10-04

Crisis

betekenis & definitie

Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. Een crisis is dus een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel een aantasting van de fundamentele waarden en normen van het maatschappelijk systeem.

Crises en rampen zijn van alle tijden. Derhalve is de beheersing en de bestrijding daarvan ook van alle tijden. Bij een crisis ontstaat onmiddellijk ongewilde chaos, wanorde en paniek. De vertrouwde omgeving verandert in een vijandige. En zo zijn er rampen waar de mens nog steeds weinig tot niets aan kan doen. Te denken valt aan natuurrampen zoals aardbevingen, hevige overstromingen, wervelwinden, orkanen, bosbranden, sneeuwstormen, perioden van extreme kou of extreme hitte en vulkaanuitbarstingen. Van belang is heden ten dage ook om op te merken dat het spectrum van crisisbeheersing en rampenbestrijding de laatste tijd aanmerkelijk breder is geworden. Naast natuurgeweld en ernstige fysieke incidenten is er de niet te onderschatten noemer cybercrime en terrorisme bijgekomen.

Echte crises zijn in ons land gelukkig nog steeds zeldzaam. Maar, ook in ons land kampt men thans regelmatig met noodweer, gevolgd door overstromingen en ontwrichtingen van bedrijven, infrastructuur, instellingen en particuliere bezittingen. Dat we op een bepaalde manier naar de letter genomen slechts als ernstig incident te bestempelen gebeurtenis dan toch het etiket crises plakken, heeft daarom vooral een gevoelsmatige component. Als voorbeelden zijn te noemen de ernstige vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. De effecten kunnen groot en langdurig zijn. De nafase van een dergelijke ramp is een niet te onderschatten factor. Het is van belang om te benoemen dat het goed is om op dergelijke crises en calamiteiten goed voorbereid te zijn. Ze zijn goed te bestrijden, de hulpdiensten in Nederland zijn professioneel, goed voorbereid en snel inzetbaar.

Bronvermelding