Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 15-06-2015

2015-06-15

SRG

betekenis & definitie

SRG staat voor Statistiek Re-integratie Gemeenten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt deze gegevens om het mogelijk te maken het parlement volledig te informeren over de door Gemeenten gedane re-integratie-inspanningen.

De SRG verschaft informatie over de door gemeenten verstrekte voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling van personen met een uitkering en van niet uitkeringsgerechtigden. Staatssecretaris van SZW minister Kleinsma heeft Gemeenten gevraagd om extra aandacht te geven aan een tijdige en kwalitatief juiste aanlevering aan het CBS van de SRG-gegevens. In verband met de invoering van de Participatiewet vindt in 2015 de uitvraag voor de SRG-statistiek maandelijks plaats. De periode waarover gerapporteerd wordt is daarmee gelijk aan die van de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS). Een maandelijkse levering is onder meer noodzakelijk voor het volgen van de ontwikkelingen met loonkostensubsidies en andere re-integratievoorzieningen voor de nieuwe doelgroep. De landelijke informatie over deze nieuwe doelgroep komt daardoor snel beschikbaar. Het CBS zal in verband met de maandelijkse cyclus minder vaak gegevens ter controle bij Gemeenten terug kunnen leggen. Het is daarom van belang dat de aanlevering door Gemeenten tijdig, volledig en kwalitatief goed is.

Met ingang van 1 januari 2016 vervallen drie kenmerken van de statistiek. De uitvraag van het kenmerk ‘reden einde voorziening’ is niet meer nodig omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek de SRG kan verrijken met andere administratieve gegevens die door gemeenten, het UWV of werkgevers worden aangeleverd. Hiermee kunnen de beleidsrelevante redenen objectief worden vastgesteld. De kenmerken ‘Positie op de participatieladder’ en ‘Begindatum positie op de participatieladder’ worden niet langer uitgevraagd om het merendeel van de gemeenten te ontlasten.