Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Gepubliceerd op 24-08-2015

2015-08-24

SFB

betekenis & definitie

Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het verrichten of het vinden van werk. Hij of zij geniet een bepaalde status die beoogt werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Daarnaast ontvangt de werkgever die een SFB'er in dienst neemt afdrachtvermindering.

De ziekte en/of gebreken kunnen gelegen zijn op het fysieke, verstandelijke of psychische vlak. De structureel functioneel beperkte kan nog wel werken. De werkgever die deze werknemer in dienst neemt (of behoudt) ontvangt tegemoetkomingen van het UWV en de Belastingdienst, waaronder een no-riskpolis (zie Ensie 'Artikel 29b Ziektewet') en afdrachtvermindering (zie Ensie 'Premiekorting').